سیستم کنترل هوشمند Expro مرغداری محصول ارائه شده توسط شرکت کنترل گستر کهربا

سیستم کنترل هوشمند Expro مرغداری محصول ارائه شده توسط شرکت کنترل گستر کهربا، در این زمینه دستگاه Expro است که حاصل 8 سال تحقیق، پژوهش و بررسی سیستم های مختلف خارجی که در سال 1386 به ثبت ملی رسیده و نمونه نهایی آن در سال 1391 مرحله عملیاتی شدن را با موفقیت پشت سر نهاد است. این سیستم دارای چند نو آوری می باشد که هر یک وجه تمایز این محصول نسبت به نمونه های خارجی هستند. از برخی ویژگی های برجسته محصول به مورد زیر می توان اشاره نمود : 1-پوشش کامل پارامتر های یک مرغداری صنعتی با لحاظ نمودن ارتباط و هماهنگی هر یک از پارامتر ها 2-امکان ارسال و در یافتsms , همچنین پشتیبانی نرم افزار تحت سیستم عامل آندروید جهت مشاهده وضعیت مرغداری بصورت انیمیشن. 3-تعریف دوره کامل پرورش که سیر خطی و منطقی داشته و تمام پارامترهای پرورش را پوشش می دهد. 4-نمایش اطلاعات وضعیت فعلی.هدف .تنظیمات و آنچه مورد نیاز کاربر است . بهصورت ساده و در دسترس 5-صفحه نمایش نسبتاً بزرگ، نوشتار ساده و خوانا به زبان فارسی 6 -منوهای کاربر پسند که به خوبی با صفحه کلید مرتبط شده اند - اتصال به پرینتر حرارتی 7 -ثبت 45 گزارش و پارامتر و ارائه نمودار های مرتبط 8-بهره گیری از توابع نو آورانه برای کنترل اینلت و همچنین تخصیص اینلت به فن 9-امکان اتصال به کامپیوتر از طریق مودم GSM 10-امکان اتصال مستقیم باطری پشتیبان جهت کارکرد مستمر حتی در حالت قطعی برق 11-مکان اتصال به سنسور های گاز، فشار منفی، رطوبت، تردد و ... - 12-پشتیبانی توسط حداقل 5 نرم افزار کامپیوتری مرتبط که هر یک از آنها در راستای تنظیم، آموزش و برنامه ریزی دستگاه تولید شده اند 13-تعریف سطوح کاربری متفاوت و دسترسی های مجزا برای کاربران info@kgktech.comایمیل شرکت: www.kgktech.comسایت شرکت: شماره تلفن:04413489615 9-08713384047 آدرس:سنندج شهرک صنعتی شماره 1 آدرس:ارومیه-شهرک فناوری-طبقه2-شرکت کهربا »

سیستم کنترل هوشمند Expro مرغداری محصول توسط شرکت گستر کهربا، این زمینه دستگاه حاصل سال تحقیق، پژوهش بررسی های مختلف خارجی 1386 ثبت ملی رسیده نمونه نهایی آن 1391 مرحله عملیاتی شدن موفقیت پشت سر نهاد است. دارای چند نو آوری یک وجه تمایز نسبت هستند. برخی ویژگی برجسته مورد زیر توان اشاره نمود 1-پوشش کامل پارامتر صنعتی لحاظ نمودن ارتباط هماهنگی ها 2-امکان ارسال یافتsms همچنین پشتیبانی نرم افزار تحت عامل آندروید جهت مشاهده وضعیت بصورت انیمیشن. 3-تعریف دوره پرورش سیر خطی منطقی داشته پارامترهای پوشش دهد. 4-نمایش اطلاعات فعلی.هدف .تنظیمات آنچه نیاز کاربر بهصورت ساده دسترس 5-صفحه نمایش نسبتاً بزرگ، نوشتار خوانا زبان فارسی -منوهای پسند خوبی صفحه کلید مرتبط اند اتصال پرینتر حرارتی -ثبت 45 گزارش نمودار 8-بهره گیری توابع آورانه اینلت تخصیص فن 9-امکان کامپیوتر طریق مودم GSM 10-امکان مستقیم باطری پشتیبان کارکرد مستمر حتی حالت قطعی برق 11-مکان سنسور گاز، فشار منفی، رطوبت، تردد 12-پشتیبانی حداقل کامپیوتری راستای تنظیم، آموزش برنامه ریزی تولید 13-تعریف سطوح کاربری متفاوت دسترسی مجزا کاربران info@kgktech.comایمیل شرکت: www.kgktech.comسایت شماره تلفن:04413489615 9-08713384047 آدرس:سنندج شهرک آدرس:ارومیه-شهرک فناوری-طبقه2-شرکت کهربا

آدرس: آذربایجان غربی ، سلماس ، آذربایجان غربی

/ 0 نظر / 14 بازدید