راه اندازی اتوماسیون مرغداری در کشور عراق توسط شرکت کنترل گستر کهربا

پروژه اتوماسیون مرغداری شرکت کهربا در کشور عراق

برای اولین بار در کردستان عراق سیستم اتوماسیون صنعتی برای مرغداری گوشتی توسط شرکت کنترل گستر کهربا راه اندازی شد .

For the first time, Automation project and control system poultry farm launched in KRG (Kurdistan Region Government) by Kahroba Co .

/ 0 نظر / 23 بازدید